Míšní svalová atrofie a účinky magnetoterapie

Otázka:

Jak magnetoterapie pomáhá u míšní svalové atrofie?

Odpověď:

Spinální muskulární atrofie je vrozené závažné onemocnění předních rohů míšních, které má několik forem:
1. Infantilní forma (choroba Werdnig-Hoffmannova) se projevuje nejčastěji v prvních měsících života jako generalizovaná slabost. Děti nejsou schopny vykonávat fyzickou aktivitu typickou pro jejich věk, mají problémy s polykáním i dýcháním z důvodu oslabení mezižeberních a dalších pomocných dýchacích svalů. Dochází k rychlé progresi s těžkým motorickým deficitem a dítě obvykle do tří let věku umírá.
2. Juvenilní forma (choroba Kugelbergova-Welanderové) se manifestuje kolem puberty a progrese je podstatně pomalejší. V popředí příznaků je svalová atrofie a motorický deficit hlavně pletencových svalů na horních i dolních končetinách.
3. Dospělá forma má velmi variabilní průběh, progrese může být velmi pomalá a příznaky nezávažné, ale může se vyskytnout i vysoce maligní forma s rychlým zhoršováním motorických funkcí a selháním dýchacích funkcí.

Použití pulzní magnetoterapie je u této diagnózy velmi vhodné. Míšní tkáň je na magnetické pole vysoce citlivá a na proceduru dobře reaguje. Pravidelná aplikace vede ke zpomalení atrofie motoneuronů předních rohů míšních a tím i ke zpomalení progrese choroby a zmírnění jejích projevů. Díky zlepšení prokrvení postižených svalů a zvýšení aktivity jejich nervového zásobení mohou pacienti rehabilitovat daleko intenzivněji a s lepším výsledkem. Díky posílení dechové stability a pomocných dechových svalů nedochází (zejména u dětí) k tak častým infekcím dýchacího ústrojí, což vede k prodloužení a zlepšení kvality života. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie by měla být u spinální muskulární atrofie a jí podobných onemocnění metodou volby.

MUDr. Václav Cikánek

Více informací o degeneraci míchy a magnetoterapii

Do you have a question?

Send us a simple contact form and we will contact you. We will be happy to advice you with anything.

I have a question
Na co všechno pomáhá magnetoterapie
I want an advice
Contraindications for the use of magnetotherapy: electronic medical equipment, during pregnancy, bleeding. More about contraindications here.
Read the operating instructions before use.
Magnetotherapy devices Renaissance
The Duo Forte magnetotherapy medical device is a device designed for treatment with a low-frequency magnetic field in the home and clinical environment. Duo Forte is applicable to treatment in physiotherapy, also focusing on specific health problems.
We meet all standards for medical devices. We offer warranty, service and customer support and care.
© Magnetotherapy Renaissance® E-mail: support@magnetotherapyforhealth.com